PHÚ KHÁNH CONSTRUCTION

Địa chỉ: Tổ 10 Trường Phúc – P. Vĩnh Phước -TP. Nha Trang- T. Khánh Hòa

Điện thoại: 0902894929 – 0931184939

E-mail: suachuaxaydungnhatrang.com@gmail.com

Website: suachuaxaydungnhatrang.com